Gedragsverandering: stappen naar een gezonder leven

Veranderen van gedrag

Vaak bevinden we ons in een cyclische strijd tussen het vasthouden aan onze voornemens en het toegeven aan oude gewoontes, vooral als het gaat om een gezondere levensstijl. Gedragsverandering is moeilijk. Het lijkt alsof de motivatie er wel is: we stellen onszelf doelen zoals vroeger naar bed gaan, minder werken, gezonder eten, of meer bewegen. Toch, op kritieke momenten – zoals een gezellige avond op het terras of de verleiding om laat op te blijven – wint de oude gewoonte het van onze goede voornemens. “Ik begin morgen opnieuw,” zeggen we dan, of “ik verdien nu een uitzondering.” Maar wat maakt dat we zo gemakkelijk van onze doelstellingen afwijken?

Vrouw in de warmtecabine bij bbb health boutique doet aan krachttraining.

Innerlijk conflict

De kern van dit dilemma ligt in onze ambivalente motivatie: we willen wel, maar tegelijkertijd ook niet. Dit resulteert in een innerlijk conflict tussen de waarde die we hechten aan gezelligheid versus onze gezondheidsdoelstellingen. Om deze patroon te doorbreken, is het belangrijk eerst een grondige afweging te maken van de voor- en nadelen van ons gedrag. Door concreet de positieve en negatieve aspecten tegen elkaar af te wegen, krijgen we een helder beeld van wat ons gedrag ons werkelijk kost en oplevert.

Stel je voor dat je vaak snackt of regelmatig te laat naar bed gaat. De voordelen kunnen variëren van ontspanning tot gezelligheid, maar de nadelen – zoals gewichtstoename, vermoeidheid, of een schuldgevoel – zijn ook significant. Het evalueren van deze voor- en nadelen op een schaal van 0-10 kan ons helpen inzien wat echt belangrijk is. Wanneer de nadelen duidelijk opwegen tegen de voordelen, wordt het makkelijker om deze ongezonde patronen te veranderen.

Gedragsverandering: stappen naar een gezonder leven

Bij het moment van verleiding is het cruciaal stil te staan bij de werkelijke kosten van ons gedrag. Dit bewuste moment van reflectie kan ons helpen een weloverwogen keuze te maken. Verder is het doorbreken van deze patronen ook een kwestie van oefenen met nieuw gedrag. Zoals het oude gezegde luidt: oefening baart kunst. Door consequent voor een gezondere optie te kiezen, wordt het steeds makkelijker om die oude gewoontes achter ons te laten.

Voor wie extra ondersteuning zoekt, kan een lifestyle coaching sessie bij een bbb coach of diepgaandere gesprekken met een psycholoog uitkomst bieden. Het is nooit te laat om te beginnen met het maken van gezondere keuzes, en soms is een beetje hulp onderweg alles wat we nodig hebben.

Wordt fit en sterk bij bbb health boutique. De gym met aandacht voor body, food en mind.

< Terug
Boek een proefles